Mazy Star – Fade Into You 

| 11 decembra, 2012

Mazy Star – Fade Into You 

Polvo – My Kimono

| 13 októbra, 2011

Polvo – My Kimono

Ground Zero – Consume Red (1997)

Otomo Yoshihide: turntables and guitar
Sachiko Matsubara: sampler
Yumiko Tanaka: futozao-shamisen
Masahiro Uemura: drums
Yasuhiro Yoshigaki: drums
Naruyoshi Kikuchi: soprano saxophone
Mitsuru Nasuno: electric bass
Uchihashi Kazuhisa: electric guitar, effects

Sampling guest: Kim Suk Chul (hojok)