Mišmaš XX! 18. júna 2013

Po 20. krát sa uskutoční festival Miš Maš! V dňoch 21. a 22. 6. už tradične na statku Ústsko v Bojkoviciach. Program: