Nezisková organizácia Pansophia

v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom Kultúry SR pripravuje na dňa

6. novembra 2010 v kine Hviezda Trenčín o 18 hodine tretiu moderovanú diskusiu

z cyklu vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy pod spoločným názvom „Metamorfózy“. Tento krát pod titulkom Globálne klimatické zmeny na našej planéte.

hosťami besedy sú:
prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc., FEI STU, SR
prof. RNDr. Milan LAPIN CSc., oddelenie meteorológie a klimatológie KAFZM FMFI UK, SR
Ing. Viliam NOVÁK DrSc., Ústav hydrológie SAV, SR
Mgr. Vítězslav KREMLÍK, klimatológ, publicista, tvorca portálu Klimaskeptik.cz, ČR

nestor a moderátor programu:
prof. Ing Štefan LUBY, DrSC., Fyzikálny ústav SAV

Dalsie info

 

Leave a Reply